Ideologi

Nötboskap på naturbeten i Bohuslän och Dalsland

Gynnar ett öppet landskap

Gynnar biologisk mångfald

Ger närproducerad mat

Gräs är en resurs som vi själva inte kan äta, men våra kor kan omvandla det till människoföda, särskilt här i vårt område där vi har mycket magra kust och ängsmarker. Medias diskussioner gällande köttdjursproduktionens miljöpåverkan ser sällan till helheten. Det pratas sällan om huruvida köttet producerats på ett hållbart sätt eller om betesdjurens bidrag till biologisk mångfald. Matens klimatpåverkan är så mycket mer än bara direkta utsläpp. Det handlar mer om hur vi använder vår odlingsmark, hur väl ekosystemen kan hantera klimatförändringar och om möjligheten att lagra kol i marken.

För att kunna producera mat resurseffektivt så måste vi se på helheten och förstå skillnaden mellan kött och kött. Genom att utesluta energikrävande konstgödning, och med djur som till allra största delen föds upp på gräs och örter samt går på bete stor del av året, har vi kommit en bit på väg.

Ekologiskt lantbruk är den jordbruksmetod som kanske kommit längst på vägen mot ett hållbart jordbruk. Det är vi kaprifolbönder en del av.

En hög variation av arter vilket nötkreaturens bete och tramp bidrar till är en form av “naturens livförsäkring”. Den ger oss de ekosystemtjänster som vi är så beroende av, exempelvis vattenrening och pollinering av växter. En bevarad mångfald gör det också lättare att klara av klimatrelaterade kriser som extrema väderförhållanden kan orsaka.

I dagsläget är Kaprifolkötts Ekonomiska förening till stor del en förmedlingsorganisation som arbetar för att förhandla med slakterierna för att få det bästa priset till våra leverantörer.

Förmedling sker även av konventionella djur. Vi arbetar för att samordna transporter, vilket i förlängningen leder till förbättring av miljön genom färre transporter, och därmed lägre utsläpp av fossila bränslen.

Mer att läsa

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?