Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

 

1999 tog Börje och Pauline över gården, som har gått i släkten sedan 1820-talet. Gården ligger i ett naturreservat och Natura 2000-område på Rossön, Orust. Här blommar kattfot, jungfrulin, knärot och jungfru Marie nycklar. Besättningen består av 20-talet Hereford och ett tiotal tackor. Börje arbetar som byggnadsarbetare och Pauline studerar, så gården drivs med god hjälp av Börjes pappa Tore.