Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Alla gårdar har djur som betar naturbeten för att gynna en rik flora. Ju fler vi är, desto större blir möjligheten att bibehålla det landskap som många tror är naturgivet. Utan betande mular och trampande klövar växer det faktiskt igen. Genom att köpa kaprifolkött uppmuntrar du bonden i din närhet att hålla ditt landskap i hävd. 

Samtliga leverantörer av Kaprifolkött.>>