Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Kaprifolkött är en ekonomisk förening som ägs av oss Kaprifolköttsproducenter i Göteborg, Bohuslän och Dalsland.

För närvarande är vi ca 100 lantbrukare, stora som små som har en gemensam syn på djurhållning och vad som är ett hållbart sätt att producera kött.

Vi är alla vårdare av artrik naturbetesmark, tillsammans hävdar vi över 16 kvadratkilometer naturbetsmark som av Länsstyrelsen är klassad som värdefull.

Alla Kaprifolgårdar är ekologiska. Det kött som kommer från våra KRAV-anlutna gårdar märks med den blå rosetten.

Varför bildades Kaprifolkött?

I december 2000 skrev miljödebattören Stefan Edman, Ljungskile en artikel i Bohusläningen om den situation naturbetesmarkerna, i första hand naturreservat, befann sig i. Bristen på betesdjur och hävd hade medfört att igenväxningen skett allt snabbare till förfång för både flora och fauna. Artikeln gjorde att bl a LRF Väst engagerade sig och ett offentligt möte gick av stapeln på Bohusläns museum i december 2000. Representerade var bl. a. KRAV, flera av de nordbohuslänska kommunerna, slakteriet på Orust och lantbrukare.

Läs mer: 

Dagens verksamhet består i försäljning av kött från våra KRAV-anslutna gårdar under märkningen med den blå Kaprifolrosetten samt ekologiskt lamm- och griskött också från gårdar i Bohuslän och Dalsland. Vårt kött säljs både inom dagligvaruhandeln, via nätförsäljning inom distriktet samt till storkök och restauranger. 

Verksamheten består också i förmedling av livdjur.