Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

feedlotI USA slutuppföds nötkött på s k feedlots där djuren fodras med majs och majsbiprodukter, vilket är skadligt för dem och ger ett ohälsosamt kött. Antibiotika används som fodertillskott.