Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Att välja vilket kött man vill äta är idag ett globalt ställningstagande. Att välja närproducerat kött är enligt oss alltid att föredra framför ett kött som har producerats långt borta. För transporternas skull, men också för att möjligheten att ta reda på hur köttet har producerats ökar. Att stödja traktens bönder kan också vara ett argument. Är det uppfött på naturbete har det bidragit till mångfald och landskapsvård i bygden, samtidigt som det är ett nyttigare kött med högre halter av omega-3 och en bra balans mellan de olika fettsyrorna. Att det är godare tror vi också.

Välj som du vill men välj aktivt, det är vårt råd. Det är stora skillnader mellan de olika bitarna i köttdisken, både när det gäller kvalitet och hur köttet har producerats.

kor i svenska landskapet
Alla Kaprifolgårdar har värdefulla naturbetesmarker som är godkända av Länsstyrelsen.

sydamerika

Sydamerikanskt nötkött är ofta uppfött på mark där regnskog har skövlats. Tänk också på att svenskt kött uppfött på sojaprotein kan ha bidragit till miljöförstöring i Sydamerika i lika stor utsträckning som kött från en skövlad regnskog

feedlotI USA slutuppföds nötkött på s k feedlots där djuren fodras med majs och majsbiprodukter, vilket är skadligt för dem och ger ett ohälsosamt kött. Antibiotika används som fodertillskott.