Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Kort information om Kaprifolkött


För att bli medlem och kunna lämna slaktdjur krävs

  • att både växtodling och djurhållning är KRAV- certifierad. Giltigt certifikat ska sändas till föreningen varje år.
  • att insatsen till föreningen, 2000 kr, är betald.

För att djuren ska bli klassade som Kaprifol krävs också

  • att gården ligger i Bohuslän eller Dalsland eller i kommunerna intill östra sidan av Göta älv.
  • att godkänd naturbetesmark finns med i SAM-ansökan. Man får lämna max 4 ungnöt eller 20 lamm per hektar naturbete.


Före slakt

Nöt. Kaprifolkött tar emot slaktanmälan på tel 0703615051  eller KLICKA HÄR för att maila slaktansvarig.
Anmäl i god tid, gärna ett par månader, men vi har goda möjligheter att ta med djur även med kort varsel.

Efter slakt
Nötdjur avräknas efter Kaprifolkötts prislista som ligger på vår hemsida. Prislistan är utformad så att den kraftigt gynnar
goda formklasser (E-R) och normal fettklass.
Avräkning skickas per e-post om inte leverantören saknar e-post eller uttryckligen vill ha den per post. Betalning ca två
veckor efter leverans.
Kaprifolkötts leverantörer producerar betydligt fler slaktdjur än vi kan sälja under varumärket "Kaprifolkött". Övertaliga djur förmedlas till Scan. (Inget krav på naturbete) Båda kategorierna avräknas enligt ovan nämnda prislista.
Kaprifoldjur slaktas hos Dahlbergs i Brålanda oftast på torsdagar men även onsdagar. Övriga djur slaktas där Scan bestämmer, oftast Linköping, men många legoslaktas i Brålanda. Hämtningen görs inte på någon bestämd dag i veckan.
Vid anmälan till CDB används Dahlbergs SEnummer (051556) för de djur som blir Kaprifolkött och Scans nummer (700001)för övriga, oavsett om de slaktats i Brålanda. På avräkningen framgår vilka som är vilka. (Märkta "D" rest "S").

Kaprifoldjur

Slaktkropparna (nöt) bäckenhängs 6-7 dygn i Brålanda för bästa mörning. Därefter sker grovstyckning och vakuumpackning
på slakteriet. Mörningsprocessen fortsätter minst en vecka i vakuumpåsarna vilket garanterar ett mört kött.
Det mesta köttet fraktas till butik/stycknings- och packningsanläggningen på Opaltorget i V:a Frölunda, som idag drivs av Damir Botic under franchaiseavtal med föreningen. Där säljs en del till konsument över disk i butiken och resten packas och distribueras till större kunder (livsmedelsbutiker, restauranger mfl) över Göteborgsregionen.
För närvarande distribueras endast en mindre del till Bohuslän-Dal, men vi har ambitionen att öka den andelen väsentligt.

Scans djur

Alla djur går in i Scans produktion av ekologiskt kött och kan dyka upp under varumärken som Änglamark eller ICA Eko.