Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Med varje nötlåda följer ett garantibevis som berättar om på vilken gård köttet är uppfött.

  • Vi garanterar att djur från Kaprifolkötts gårdar betar naturbeten, såsom strandängar och hagar, så att en rik flora gynnas.
  • Djuren vistas inomhus endast under vintern. Fodret är odlat utan handelsgödsel och bekämpningsmedel.
  • Ingen förebyggande medicinering eller hormonbehandling förekommer.

Kaprifolkött garanterar

uppfödargaranti