Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

De essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6, som varken människa eller ko kan bilda själv, påverkar vårt immunförsvar. Vi behöver båda, men i dagens kost är omega-6 kraftigt överrepresenterad.

Idag anses nötkött uppfött på grovfoder ha en bättre balans mellan dessa 2 fettsyror än kött uppfött på kraftfoder. Med grovfoder menar man gräs, örter, hö och ensilage.

Kraftfoder består av krossad eller malen säd (tex. korn, havre, majs) eller baljväxter (ärter, soja) eller oljeväxter (tex. rapskaka som rest efter oljeutvinning). Kraftfoder är smaskens för djuren och driver på tillväxten, men är onaturligt att använda i stor mängd. Det blir en ”broilereffekt” och köttet blir nog mört men vattnigt och smaklöst. Kaprifoldjur får äta kraftfoder, men i starkt begränsad mängd enligt KRAV:s regler.