Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & DalslandKor mår bäst av att äta gräs, löv och örter. Inte bara korna mår bra av det, många växter i vår omgivning är beroende av betande mular för att kunna leva.

Blommor som älskar kor

När antalet betesdjur minskar och landskapet slyar igen eller planteras med skog minskar många örter, svampar och fåglar. Bevarandet av mångfalden och naturbetesmarkerna på våra gårdar är en väldigt viktig drivkraft för oss att hålla betesdjur.

Här presenterar vi några favoriter som älskar kor. Några känner ni säkert igen, några är idag sällsynta.

Från vänster: Rödsäv | Strandnål |Käringtand |Tätört | Gullviva | Ängsvädd | Jungfrulin | Slåttergubbe

 

Från vänster: Slåtterblomma | Ängsskallra |Brudborste | Nattviol | Getrams | Mandelblom | Svartkämpar | Knutört