Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

KRAVKRAV ställer höga krav på sina producenter. Djuromsorg, giftfri produktion och klimatansvar är några områden som KRAV kontrollerar.

 KRAV-märkningen är Din garanti

KRAV gör både anmälda och oanmälda besök på gårdarna för att säkerställa att reglerna följs. Du ska kunna lita på att vi håller vad vi lovar.

 

 
 

Är KRAV-produktion gynnsam för miljön?

Ja det tror vi, och  vi får stöd av en sammanställning som SLU gjort av forskning som jämför ekologiskt och konventionellt jordbruks miljö-påverkan.

  • Ekologiskt lantbruk läcker inte kemiska bekämpningsmedel till yt- och grundvatten.
  • I ekologisk odling begränsas läckaget av näringsämnen, och därmed också övergödning av sjöar och vattendrag.
  • Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden.
  • KRAV förstärker nu med regler som är bra för klimatet.