Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Varje kaprifolbonde med betesdjur förbinder sig att beta naturbetesmarker. Det är kulturmarker,ängar och hagmarker som inte plöjs eller gödslas. Djurens bete och tramp krävs för att den mångfald av örter och djur som lever i denna miljön ska överleva.  De ofta magra men örtrika markerna är svåra att odla livsmedel på men omvandlas till ett nyttigt och smakrikt kött. Ingen traktorkörning-betena sköts av våra kor - naturbetet binder koldioxid - det kallar vi Klimatsmart!

Mer miljövänligt kan ett nötkött inte bli!

Läs mer