Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Vi Kaprifolbönder har tagit hänsyn till flera faktorer för att uppnå vår vision om en långsiktig och hållbar köttproduktion.
Vår drivkraft är att erbjuda kött från djur som bidragit till mer än att "bara producera kött". Du kan bidra genom att välja kött märkt med den blå rosetten
 
Rosettens mervärden:

KRAVKRAV ställer höga krav på sina producenter. Djuromsorg, giftfri produktion och klimatansvar är några områden som KRAV kontrollerar.

 KRAV-märkningen är Din garanti

KRAV gör både anmälda och oanmälda besök på gårdarna för att säkerställa att reglerna följs. Du ska kunna lita på att vi håller vad vi lovar.

Läs mer: 

Varje kaprifolbonde med betesdjur förbinder sig att beta naturbetesmarker. Det är kulturmarker,ängar och hagmarker som inte plöjs eller gödslas. Djurens bete och tramp krävs för att den mångfald av örter och djur som lever i denna miljön ska överleva.  De ofta magra men örtrika markerna är svåra att odla livsmedel på men omvandlas till ett nyttigt och smakrikt kött. Ingen traktorkörning-betena sköts av våra kor - naturbetet binder koldioxid - det kallar vi Klimatsmart!

Mer miljövänligt kan ett nötkött inte bli!

Läs mer

Kaprifolgårdarna finns geografiskt runt Göteborg, i Bohuslän och i Dalsland. Köttet säljs framförallt i samma område. Korta transporter i alla led, både för djur och färdig produkt.

Läs mer

Allt vårt nötkött bäckenhängs, det ger en optimal mörning och smak, och mindre viktförlust vid tillagningen

Läs mer