Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Grisköttet som säljs i köttlådorna är i dagsläget eu - ekologiskt certifierat kött från Scan.  

 

Grisar som föds upp ekologiskt enligt eu:s regler ska födas upp på ekologiskt odlat foder och ska också ha möjlighet till utevistelse under hela året antingen i rastgård eller på annan mark såsom betesvall.

Byggnaden ska tillgodose djurens naturliga behov. Tillräckligt med utrymme och grisarna får inte hållas bundna.

De ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. Rymliga torra bäddar med strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Minst hälften av den golvyta djuren har ska bestå av helt golv.Under sommaren bör grisarna ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka, om byggnaderna inte kan ge grisarna tillräckligt skydd mot sol och höga temperaturer.

Under sommaren bör grisarna ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka, om byggnaderna inte kan ge grisarna tillräckligt skydd mot sol och höga temperaturer.

Krav gris 1 of 1